Gemeente volgt veranderingen vve op de voet

Dinsdag 12 december 2017

Wij evalueren samen met ouders en aanbieders in maart 2018 de effecten van de van de Wet Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven. Die wet gaat op 1 januari 2018 in, maar roept nu al veel vragen en zorgen op.Niet alleen bij de ouders, ook bij de aanbieders en bij ons. Op basis van de evaluatie kunnen we ons beleid dan bijstellen. Het doel is een voorschools aanbod van hoge kwaliteit en een groot bereik van peuters in de hele gemeente.

Kwaliteit VVE voorbeeld voor andere gemeenten

Met de kwaliteit zit het overigens nu al heel goed. Uit het rapport van de onderwijsinspectie blijkt namelijk dat de kwaliteit van ons beleid voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een voorbeeld is voor andere gemeenten.

Gemeente volgt effecten op de voet

Wethouder Buwalda: “Zowel landelijk als lokaal voorzien we dat de harmonisatie effecten heeft. Vóór 1 januari 2018 kregen de locaties subsidie. Vanaf 1 januari 2018 vragen ouders zelf voor de eerste uren toeslag aan; voor extra vve-uren betaalt de gemeente. Dit zorgt voor een nieuwe aanvraagprocedure voor de ouders. Landelijk rijst daarmee de vraag of we het ouders zo ingewikkeld hebben gemaakt dat vooral de kinderen die het voorschools aanbod het hardst nodig hebben, zullen afhaken. Het is ook nog niet duidelijk welke effect de nieuwe manier van financiering heeft op de inkomsten van de locaties.”

Evaluatie met aanbieders en ouders in maart

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. In maart 2018 bespreken we samen met ouders en aanbieders hoe het gaat. Op basis van de input die dit oplevert, kunnen we ons beleid bijstellen. Wat daarbij helpt is dat pas geleden bekend werd dat de landelijke overheid komend jaar al met extra geld komt voor vve. Eventuele wijzigingen kunnen na de zomervakantie ingaan.

Wethouder Buwalda “We willen de kwaliteit van het vve-beleid ook na de harmonisatie en nieuwe kabinetsplannen vanzelfsprekend behouden”.

Overname speelzalen Aalst en Zaltbommel

In onze gemeente speelt nog iets anders. In Zaltbommel en Aalst zijn peuterspeelzalen overgenomen door kinderopvangorganisaties. Roosters en het aantal uren aanbod veranderen daar per 1 januari 2018.

Wethouder Buwalda: “In Zaltbommel en Aalst betekent dat dus nog een extra verandering. Wij hebben ons uiterste best gedaan om te zorgen dat het aanbod is gebleven en  zijn blij dat dat is gelukt. Wij vinden dat voorschools aanbod beschikbaar moet blijven voor alle peuters in Zaltbommel en dorpen.”

De bedoeling van vve

De bedoeling van voor- en vroegschoolse educatie (vve) is een kansrijke omgeving bieden aan peuters. Een vve-plaats is bedoeld voor een kind met vve-indicatie. Deze indicatie wordt verstrekt als het kind een steuntje in de rug kan gebruiken bij de ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kan de thuissituatie van het kind (opleidingsniveau ouders, spreektaal thuis) aanleiding zijn voor het verstrekken van een vve-indicatie.