Wijzigingen parkeren binnenstad

Maandag 8 januari 2018

Per 1 januari 2018 is het een jaar lang gratis parkeren op koopavonden en koopzondagen in de Zaltbommelse binnenstad. En vanaf 1 maart 2018 is het betaald parkeren op het parkeerterrein Havendijk. Dit is een uitwerking van besluiten die de gemeenteraad nam.

Gratis parkeren op koopavonden en koopzondagen vanaf 1 januari

Het gratis parkeren tijdens koopavonden en koopzondagen gaat in op 1 januari 2018. De gemeenteraad stelde bij de vaststelling van de begroting 2018 voor één jaar geld beschikbaar voor het gratis parkeren op koopavonden en koopzondagen. Voor 2018 zijn de volgende koopzondagen vastgesteld: 21 januari, 6 mei, 24 juni, 30 september, 2 december en 23 december. Het gratis parkeren geldt dus voor één jaar. Tijdens koopavonden en koopzondagen geldt geen tijdsduurbeperking. Iedereen mag dan onbeperkt binnen de vakken parkeren.

Parkeerregime eenvoudiger

De gemeenteraad wil door gratis parkeren op koopavonden en koopzondagen in te voeren het parkeerregime vereenvoudigen. Zij stelt dat het hierdoor aantrekkelijker wordt om deze koopdagen en –avonden te bezoeken.

Vanaf 1 maart betaald parkeren Havendijk

Vanaf 1 maart wordt het terrein Havendijk onderdeel van zone 4, net als de Veerweg. Je kunt daar dan 4 uur parkeren voor een bedrag van € 1,50. Hiermee komt dit terrein beschikbaar voor kortparkeerders zoals bezoekers van de binnenstad. Voor langparkeerders blijft het parkeerterrein Beersteeg een gratis alternatief.

Voorbereidingen Havendijk

De komende tijd treffen we hiervoor de voorbereidingen. Zo komt er een vakindeling. En er komen borden en parkeerautomaten. Het invoeren van betaald parkeren op het parkeerterrein Havendijk is een uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Visie binnenstad.