Water zakt, parkeerplaatsen blijven nog dicht

Woensdag 10 januari 2018

Het water bereikt woensdagavond zijn hoogste punt en zakt vanaf dan weer. Maar de buitendijkse parkeerplaatsen (Havendijk, Veerweg, Oude wasserij en Rotterdamse Bol) blijven nog een aantal dagen afgesloten.

De grond onder de bestrating is nog volledig verzadigd met water. De ondergrond is dan eigenlijk gewoon modder. Als er dan meteen weer auto’s op rijden wordt de bestrating instabiel en dat zorgt voor ernstige schade aan de bestrating. 

Parkeerplaatsen open zodra water uit wegfundering is weggezakt

Zodra het water ook uit de wegfundering weggezakt is, geven we de parkeerplaatsen vrij en halen we de afzettingen weg. Naar verwachting duurt dat ongeveer een week. Daarom blijven de afzettingen dus nog even staan. Wij hopen op uw geduld en begrip!

Hoog water: lusten en lasten

De afgelopen dagen zagen we hoog water in de Waal. Gemiddeld komt deze waterstand eens per 3 jaar voor, maar nu was de laatste keer in januari 2011, 7 jaar geleden dus. Dan merken we dat leven aan de rivier lusten en lasten met zich meebrengt. Het hoge water levert een imposant uitzicht op, maar ook wat overlast. Sloten staan vol, het grondwaterpeil stijgt en bij veel huizen staat water in de kruipruimte of de kelder. Op verschillende plaatsen zagen we ook ‘wellen’, op plaatsen waar grondwater boven het maaiveld uit borrelt.