Start onderhoud eerste bolwerken

Geplaatst op dinsdag 16 januari 2018

Op 29 januari gaat dan eindelijk de schop in de grond op de eerste twee bolwerken, het Oranjebolwerk en het Lage Singelbolwerk, waarop de muziektent staat. Wethouder Simon Buwalda: “Eind 2019 zal het een park zijn zoals het in de 19e eeuw werd aangelegd door De Virieu. Hij ontwierp het park als landschapspark, met mooie paden en bankjes, afwisselende beplanting en mooie doorzichten.”

Eind januari starten we met het achterstallige groenonderhoud zoals het weghalen van opschot (jonge takkengroei, zaailingen en braamstruiken) en het baggeren van de waterpartijen op de twee bolwerken. Deze werkzaamheden zijn voor 15 maart klaar, dan begint het broedseizoen. In de zomer komt het eerste bankje, een replica van het ‘De Virieu-bankje’, op het Oranjebolwerk. En in het najaar beginnen we met de  beplanting op de bolwerken.

Bolwerken als park behouden

We stelden een integraal plan op voor de restauratie van de bolwerken. Dit plan is het resultaat van verschillende inventarisaties, onderzoeken en gesprekken met omwonenden en belanghebbenden. Deze belanghebbenden zijn onder meer de Heemtuin, Natuurwacht en Wijkraad Binnenstad. In juni 2017 dachten omwonenden en belanghebbenden mee over het plan in hoofdlijnen. De ideeën, wensen en suggesties die we toen ophaalden zijn zoveel mogelijk meegenomen in het uitgewerkte plan. Zo wilden de meeste mensen de bolwerken als park behouden. En er werd aandacht gevraagd voor de fauna. Die aandacht is er, want in januari vond al een natuurwaardenonderzoek plaats. Een ecoloog bekijkt dan welke planten en dieren er in het gebied leven zodat daar bij de werkzaamheden rekening mee kan worden gehouden.

Toelichting plan aan belanghebbenden 23 januari

Op 23 januari om 19.00 uur in het Stadhuis aan de Markt in Zaltbommel lichten we het uitgewerkte plan toe aan omwonenden en belanghebbenden. Zij kregen hiervoor een uitnodiging. Bent u geïnteresseerd en wilt u ook aanwezig zijn? Dan bent u van harte welkom. Graag wel even aanmelden via info@zaltbommel.nl onder vermelding van ‘Toelichting bolwerken’.

Planning werkzaamheden bolwerken

Voor het komende jaar staat van alles op de planning voor de bolwerken:

  • De afgelopen weken zijn de bolwerken ingemeten, waardoor er een gedetailleerde tekening van de bolwerken is. Dat is nodig om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.
  • Studenten van de Hogere Agrarische School in Den Bosch doen vanaf februari onderzoek naar de waterkwaliteit op de beide bolwerken.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om een informatiecentrum nabij de bolwerken te openen.
  • In mei is het onderzoek van Kunsthistoricus Roland Gieles uit Zaltbommel naar Francois Willem de Virieu en de bolwerken afgerond. We denken na over een gepaste wijze om het te presenteren.
  • Naar verwachting wordt in juni het eerste ‘De Virieu- bankje’ geplaatst. Mensen kunnen het eerste bankje dan testen en hun reactie geven. Het is de bedoeling dat deze bankjes straks weer op alle bolwerken staan.
  • In oktober worden de bolwerken beplant met diverse plantensoorten.

Zodra er iets staat te gebeuren bij de bolwerken leest u dit op onze gemeentepagina in Het Kontakt, op onze website, en op onze facebookpagina.

Geleidelijk alle bolwerken opknappen

Het Rijk wees de Zaltbommelse bolwerken aan als Rijksmonument. De komende jaren restaureren we de zeven bolwerken die rondom de stad Zaltbommel liggen. Het Oranjebolwerk en het Lage Singelbolwerk, waarop de muziektent staat, zijn als eerste aan de beurt. Dit werk kan nu van start door een subsidie van €475.000,- die de provincie hiervoor op 1 november 2017 toekende. Geleidelijk aan komen alle bolwerken aan de beurt. De gemeenteraad stelde structureel geld beschikbaar voor het opknappen van de bolwerken. Wanneer we met de volgende bolwerken starten, hangt onder andere af van wanneer subsidiegeld beschikbaar is. We deden op 1 januari 2018 een nieuwe subsidieaanvraag bij de provincie voor de tweede fase van de bolwerken. Een eerste gesprek hierover met de provincie was positief. De beoordeling van de aanvraag volgt nog.