Water stijgt, niet parkeren op buitendijkse parkeerplaatsen

Geplaatst op woensdag 17 januari 2018

Het water komt weer omhoog. Zaterdagavond lopen de eerste parkeerplaatsen onder. Mogelijk loopt zelfs de parkeerplaats bij de Oude Wasserij weer onder in de loop van dinsdag. Voorlopig dus niet parkeren op de buitendijkse parkeerplaatsen Havendijk, Veerweg, Oude wasserij en Rotterdamse Bol.

Ook als het water weer gezakt is duurt het even voor u weer kunt parkeren op deze parkeerplaatsen. De grond onder de bestrating is dan volledig verzadigd met water. De ondergrond is dan eigenlijk gewoon modder. Als er dan meteen weer auto’s op rijden wordt de bestrating instabiel en dat zorgt voor ernstige schade aan de bestrating. 

Parkeerplaatsen open zodra water uit wegfundering is weggezakt

Zodra het water ook uit de wegfundering weggezakt is, geven we de parkeerplaatsen vrij en halen we de afzettingen weg. Naar verwachting duurt dat ongeveer een week nadat het water van de parkeerplaatsen weg is. Daarom blijven de afzettingen dus ook nadat het water weer gezakt is nog even staan. Wij hopen op uw geduld en begrip!

Hoog water: lusten en lasten

De afgelopen weken zagen we hoog water in de Waal. Gemiddeld komt deze waterstand eens per 3 jaar voor, maar nu was de laatste keer in januari 2011, 7 jaar geleden dus. Dan merken we dat leven aan de rivier lusten en lasten met zich meebrengt. Het hoge water levert een imposant uitzicht op, maar ook wat overlast. Sloten staan vol, het grondwaterpeil stijgt en bij veel huizen staat water in de kruipruimte of de kelder. Op verschillende plaatsen zagen we ook ‘wellen’, op plaatsen waar grondwater boven het maaiveld uit borrelt.