Groot onderhoud schootsvelden Zaltbommel

Geplaatst op vrijdag 26 januari 2018

Tussen 8 februari en 15 maart gaan we aan de slag met achterstallig onderhoud op de schootsvelden in Zaltbommel.

We rooien opschot (jonge takkengroei) en bramenstruiken om te voorkomen dat het gaat woekeren. In de toekomst wordt het gebied opnieuw ingericht. We houden hier met dit grote onderhoud al rekening mee.
Wethouder Bragt “De schootsvelden hebben al geruime tijd geen onderhoud meer gehad. De bramenstruiken woekeren, zaailingen (uit zaad opgekweekte planten) verdringen andere begroeiing en het waterstroompje is aan het verlanden. Nu we met de bolwerken starten, vinden we het belangrijk om ook dit gebied op te pakken. Het is daarom nu nodig meer te doen dan het reguliere groenonderhoud. Om te zorgen dat we dit gebied beheersbaar houden en op termijn opnieuw kunnen inrichten.”

Winter goede periode voor onderhoudswerkzaamheden schootsvelden

Bij de opknapbeurt halen we nu voornamelijk veel onkruid en jonge takkengroei weg. We starten vanaf 8 februari en hopen op koud weer. De grond in de schootsvelden is namelijk vrij nat. Als de grond bevroren is, brengen de werkzaamheden minder schade aan de grond aan. Op de plaatsen waar onkruid en bramenstruiken weggehaald wordt, zaaien we gras in. Door dat vervolgens regelmatig te maaien, krijgt het onkruid geen kans om te woekeren. De onderhoudswerkzaamheden zijn voor het broedseizoen begint, 15 maart, afgerond.

Herinrichting schootsvelden volgt ná opknapbeurt bolwerken

De herinrichting van de schootsvelden is aan de orde als de bolwerken rondom de binnenstad gerestaureerd zijn. Naar verwachting duurt dat zeker een jaar of zes. De nieuwe inrichting wordt tegen die tijd in overleg met de omgeving en wijkraad besproken. De komende jaren restaureren we de zeven bolwerken die rondom de stad Zaltbommel liggen. Het Oranjebolwerk en het Lage Singelbolwerk, waarop de muziektent staat, zijn als eerste aan de beurt. Geleidelijk aan komen alle bolwerken aan de beurt.

Groene karakter behouden

Van oudsher zijn de schootsvelden een open gebied zodat men de vijand aan zag komen. Later zijn de schootsvelden, net als de stadswallen, ingericht als park. De schootsvelden houden hun open, groene en parkachtige karakter.

7 februari bewonersavond

Op 7 februari praten we de direct aanwonenden en belanghebbenden bij over het onderhoud aan de schootsvelden tijdens een bewonersavond. Direct aanwonenden kregen hiervoor een uitnodiging per brief. Wilt u ook deelnemen aan de avond? Dan graag aanmelden onder vermelding van ‘bewonersavond schootsvelden 7 februari’ bij info@zaltbommel.nl.