Start snoeien en baggeren op Oranjebolwerk

Geplaatst op maandag 29 januari 2018

Op 29 januari starten we met de werkzaamheden op het Oranjebolwerk, een van de stadswallen in Zaltbommel. Alle bomen en struiken die gemerkt zijn met een oranje stip, gaan weg. Het Oranjebolwerk is gedurende de werkzaamheden (zo'n 4 tot 6 weken) afgesloten voor wandelaars.

Wethouder Buwalda: “Het is misschien even schrikken, want er verdwijnt best wat. Maar het is echt nodig! Snoeien doet bloeien; Het snoeien zorgt straks voor mooie doorkijkjes en zorgt er voor dat andere bomen genoeg licht en ruimte krijgen om te groeien. Er wordt zorgvuldig gewerkt om de flora en fauna en de bosgrond zo min mogelijk te beschadigen. Dit gebeurt in overleg met een ecoloog. Het uiteindelijke doel is een prachtig en gezond bospark met een grote variatie in planten en dieren."

Baggeren en snoeien

Eind januari starten we met het achterstallige groenonderhoud zoals het weghalen van opschot (jonge takkengroei, zaailingen en braamstruiken). Het park bestaat nu uit veel opschot van uitgezaaide soorten zoals es en esdoorn. Dit opschot staat tussen de oorspronkelijk aangeplante bomen. Soms zijn dit al flinke bomen geworden.  Deze spontaan uitgezaaide soorten verdringen de oorspronkelijk aangelegde beplanting van bijvoorbeeld de eik, hazelaar of beuk. We verwijderen vooral dit spontaan uitgezaaide opschot. De gezonde bomen blijven. Bomen die minder vitaal zijn maar een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van bomen die we juist willen behouden, halen we weg. Deze keuzes maakten we in samenspraak met een ecoloog. Bomen met holtes of schuilruimte voor bijvoorbeeld vogels of vleermuizen proberen we juist te behouden.

We baggeren ook het watertje, en dat doen we ook op het Lage Singelbolwerk. Dat is het bolwerk waarop de muziektent staat. Deze werkzaamheden zijn voor 15 maart klaar, dan begint het broedseizoen. 

Najaar: beplanting aanleggen

Het bospark bestaat ondertussen vooral uit bomen. De struikenlaag en de kruidenlaag is verdwenen. Om deze weer terug te brengen moeten we eerst licht en ruimte creëren. In de winter van 2018/2019 planten we nieuwe struiken en bomen. Hierdoor krijgen we ook meer variatie in de leeftijdsopbouw van de bomen. Dit is belangrijk voor de toekomst van het park.

Eindbeeld: Bospark met mooie doorzichten

Het uitgangspunt is dat we het park willen restaureren naar de geest van het oorspronkelijk aangelegde landschapspark van De Virieu. Het eindbeeld wordt een bospark met een gevarieerde beplanting, open plekken en mooie doorzichten naar de omgeving. Om dit te bereiken moeten we eerst ruimte scheppen.

Geleidelijk alle bolwerken opknappen

De komende jaren restaureren we een voor een de zeven bolwerken. Dit zijn de stadswallen die rondom de stad Zaltbommel liggen. Het Oranjebolwerk en het Lage Singelbolwerk, waarop de muziektent staat, zijn als eerste aan de beurt. Dit werk kan nu van start door een subsidie van €475.000,- die de provincie hiervoor op 1 november 2017 toekende. Geleidelijk aan komen alle bolwerken aan de beurt. De gemeenteraad stelde structureel geld beschikbaar voor het opknappen van de bolwerken. Wanneer we met de volgende bolwerken starten, hangt onder andere af van wanneer subsidiegeld beschikbaar is.

Meer weten?

Lees dan het nieuwsbericht Start onderhoud eerste bolwerken. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op via telefoonnummer 14 0418 en vraag naar mevrouw Sanders.