Het raadgevend referendum, waar gaat dat over?

Geplaatst op maandag 12 februari 2018

Op 21 maart zijn niet alleen de gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag is ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet wordt ook wel 'Sleepwet' genoemd. Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid om zich voor of tegen de wet uit te spreken. Op het stembiljet staat de vraag: ‘Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?’

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De Wiv 2017 bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld

De exacte tekst van de Wiv 2017 (PDF, 1.4 MB) is vanaf woensdag 21 februari in te zien en kosteloos verkrijgbaar op het gemeentekantoor. Dat maakt burgemeester Rehwinkel hierbij bekend (DOCX, 35.0 kB).

Meer informatie

Meer informatie over de Wiv 2017 vindt u op www.referendumwiv2017.nl. De Referendumcommissie legt u daar uit wat de wet precies inhoudt.