Kort nieuws uit de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg

Geplaatst op woensdag 21 februari 2018

Kort nieuws uit de vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg van 17 januari 2018.

Samenvoeging met de Participatieraad van Maasdriel

De samenvoeging van de Adviesraad Zaltbommel met de Participatieraad van Maasdriel is in voorbereiding; idem voor de noodzakelijke verordening als wettelijk kader. Doel: 1 Adviesraad met daarnaast een aparte Cliëntenraad. Streefdatum van het samengaan is: voor de zomervakantie 2018.

Aanpak personen met verward gedrag

De Adviesraad wil over dit onderwerp graag een gezamenlijke bijeenkomst, samen met onder andere de gemeente, politie en de buurtteams. Omdat bij de term 'verwarde personen' de focus teveel op veiligheid ligt, wil de Adviesraad graag de aanpak verbreed zien naar kwetsbare burgers.
Doel van de bijeenkomst is informatie krijgen en de regierol van de gemeente te versterken.

Hospice in Zaltbommel

De Adviesraad volgt en ondersteunt de ontwikkelingen voor een Hospice in Zaltbommel. Hierover is zij in gesprek met Stichting “De Samaritaan” die werkt aan het businessplan.

Verkiezingsdebat op 13 maart

Op 13 maart organiseert de Adviesraad een verkiezingsdebat over de kwaliteit van Wmo en Jeugdzorg in de Bommelerwaard. We willen graag in contact komen met inwoners en cliënten die in dit kader op 13 maart iets willen vertellen over hun persoonlijke ervaringen.

RSS feed van de nieuwsberichten