Explosievenkansenkaart helpt bij veilig graven en baggeren

Geplaatst op dinsdag 6 maart 2018

Wie een aanbouw wil plaatsen of een vijver wil graven kan voortaan op de Explosievenkansenkaart Bommelerwaard (PDF, 5.3 MB) kijken. Op de kaart staan gebieden waar een verhoogde kans is op het aantreffen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Niet ontplofte explosieven kunnen gevaarlijk zijn als ze verplaatst of aangeraakt worden bij werkzaamheden in de grond.

Burgemeester Rehwinkel: “In de Bommelerwaard is tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gevochten. Daardoor zijn er toen explosieven en munitie achtergebleven die niet tot ontploffing zijn gekomen. Veel daarvan is vlak na de oorlog of in de jaren daarna al gevonden en opgeruimd. Toch is de kans aanwezig dat er nog wat is achtergebleven. Het gaat in Zaltbommel om een relatief klein gebied, met name in het zuidoosten is een verhoogd risico. Het is goed om te weten dat een ondergrondse bom uit de Tweede Wereldoorlog in principe niet gevaarlijk is zolang het onder de grond ligt en niet aangeraakt wordt. En de kans dat er iets aangetroffen wordt, is ook in de risicogebieden erg klein.”

Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan kaart

De gemeente toetst nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het project Buitenstad, aan de hand van de Explosievenkansenkaart (PDF, 5.3 MB). Zij adviseert initiatiefnemers van ruimtelijke projecten op basis van de kaart of er wel of geen nader onderzoek nodig is. De gemeente werkt de Explosievenkansenkaart en inventarisatie regelmatig bij op basis van uitgevoerde (detectie)onderzoeken en ruimingen. Zo blijft de kaart actueel en betrouwbaar. Ook in gebieden die als ‘onverdacht’ zijn aangemerkt, is het aantreffen van niet gesprongen explosieven niet volledig uit te sluiten. Als dit gebeurt wordt dit een toevalsvondst genoemd en werkt de gemeente volgens het Protocol Toevalsvondst.

Werken in verdacht gebied?

Wilt u graven of baggeren op een locatie waar volgens het kaartje een verhoogde kans is op het aantreffen van niet gesprongen explosieven? Bijvoorbeeld omdat u een aanbouw wilt plaatsen of een vijver wilt aanleggen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0418. We bekijken dan samen met u of er vervolgonderzoek nodig is. Dat is niet altijd het geval, want op veel plaatsen is de grond al erg vergraven na de WOII. Dan zijn eventuele niet-gesprongen explosieven al weggenomen.

EOD maakt niet gesprongen explosieven onschadelijk

Als een niet gesprongen explosief in de Bommelerwaard gevonden wordt, schakelt de gemeente de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. Zij onderzoeken het explosief, vervoeren het naar een veilige plek en maken het daar onschadelijk.

RSS feed van de nieuwsberichten