Nieuws uit de vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg

Geplaatst op donderdag 8 maart 2018

Kort nieuws uit de vergadering van 27 februari 2018.

Jaarplanning Positief Gezond

Namens de Adviesraad zijn Jan Koerts en Martin van Bergeijk naar de aftrapbijeenkomst van de gemeente over Positieve Gezondheid op 7 februari in Aalst geweest. Een leuke bijeenkomst waar veel jeugd op afkwam. De Adviesraad vindt het erg belangrijk dat de gemeente goed blijft uitleggen welke meerwaarde deze benadering  heeft voor de inwoners van de Bommelerwaard en wat het begrip 'Positieve Gezondheid' concreet inhoudt.

Verkiezingsdebat op 13 maart

Op 13 maart organiseert de Adviesraad het verkiezingsdebat over het Sociaal Beleid in de Bommelerwaard. Het belooft een goed bezochte, interessante avond te worden, waarbij naast lijsttrekkers ook cliënten zullen vertellen over persoonlijke ervaringen in de Bommelerwaard.  Zorgverleners en huisartsen zijn persoonlijk uitgenodigd. Het debat is van 20.00 uur tot 21.30 uur in Pand 9 in Zaltbommel.

Advies beleidsregels schuldhulpverlening

Het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening is eind 2017 vastgesteld, voorzien van het advies van
de Adviesraad. De beleidsregels vormen het wettelijk kader. Wij vinden dat het concept dat voorligt, ‘bestraffend’ overkomt. De gemeente licht toe dat de beleidsregels gezien moeten worden als ‘stok achter de deur’ voor cliënten die niet meewerken aan het traject.  In de dagelijkse uitvoeringspraktijk wordt iedere hulpvraag individueel en persoonlijk beoordeeld om tot de beste oplossing te komen. Ook jongeren kunnen terecht voor een informatiegesprek, waarbij per situatie wordt bekeken wat de best passende hulp is.  

Doorontwikkeling monitoring beleidsresultaten

Op verzoek van de gemeente, zullen 3 leden van de Adviesraad meedenken in de gewenste monitoring van het sociale beleid in de gemeente. Doel is om de resultaten van dit beleid goed te kunnen volgen en concreet te kunnen meten, zodat duidelijk wordt of de gewenste ambities en effecten ook worden behaald.

RSS feed van de nieuwsberichten