Uitslag verkiezingen op 23 maart

Geplaatst op donderdag 15 maart 2018

De voorzitter van het hoofd/centraal stembureau maakt het volgende bekend:
Op 23 maart 2018 stelt het hoofdstembureau om 10.00 uur in het gemeentekantoor in Zaltbommel in een openbare zitting de uitkomst van de stemming vast. Hij maakt het aantal uitgebrachte stemmen per partij en per kandidaat bekend. Aansluitend stelt het centraal stembureau in de openbare zitting de uitslag van de stemming vast. De voorzitter maakt ook de zetelverdeling en de gekozen kandidaten bekend.
De opgemaakte processen-verbaal liggen op het gemeentekantoor direct na de zitting voor een ieder ter inzage.