Hertelling leidt niet tot veranderingen in gekozen kandidaten

Geplaatst op woensdag 28 maart 2018

Vandaag vond een algehele hertelling plaats van de stemmen die zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag. De hertelling leidde niet tot een verandering in de gekozen kandidaten.

Aanleiding voor de hertelling was het stemverloop op het stembureau ’t Slot in Gameren. Een kandidaat op de kieslijst had volgens het proces verbaal geen stemmen gekregen, terwijl er volgens informatie wel stemmen op hem zijn uitgebracht.

Stemmen omgedraaid in Gameren

Uit de hertelling blijkt dat  in stembureau ‘t Slot in Gameren de stemmenaantallen van de nummers 4 en 5 van lijst 2 (SGP) waren omgewisseld. Ook heeft in dit stembureau lijst 2 (SGP) in totaal 1 stem meer behaald dan eerder was vastgesteld.

Wijziging per partij

Bij ’t Slot en andere stembureaus zijn soms één of enkele stemmen op bepaalde kandidaten meer of minder uitgebracht. Het totaal aantal stemmen per partij (alle stembureaus) is als volgt gewijzigd:
• ZVV +2
• SGP +2
• PvdA/GROENLINKS gelijk
• ChristenUnie gelijk
• CDA +8
• VVD gelijk
• D66 gelijk
• SP gelijk

Proces-verbaal op partij- en kandidaatsniveau

Van de hertelling is een (concept) proces-verbaal op partij- en kandidaatsniveau opgesteld. Dit proces-verbaal wordt morgenavond, na de vergadering van de raad in oude samenstelling, vastgesteld.