Profiteer van subsidie voor sanering asbestdaken

Geplaatst op dinsdag 17 april 2018

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Wij vinden het belangrijk dat asbestdaken verdwijnen, daarom brengen we graag deze subsidie voor de sanering van asbestdaken onder uw aandacht.  U kunt als eigenaar van een gebouw subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Helpt u mee? Als in uw dak asbest zit, bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen ervan.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelde een subsidieregeling beschikbaar om de sanering te versnellen. Onlangs verhoogden zij het beschikbare bedrag met ruim 6 miljoen euro. U kunt een subsidieaanvraag indienen via www.RVO.nl. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat een gecertificeerd bedrijf de werkzaamheden uitvoert.

Subsidie

Heeft u een asbestdak waarvan het oppervlak minimaal 35m2 is? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie. De subsidie bedraagt €4,50 per vierkante meter, met een maximum van 25.000 euro per adres. Voor de subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kan meer dan 16 miljoen vierkante meter asbestdak versneld worden gesaneerd.

Combineer met energiebesparing

Bent u particuliere huiseigenaar? Dan is het mogelijk om via de landelijke Energiebespaarlening (www.energiebespaarlening.nl) maximaal 50% van het leenbedrag in te zetten voor asbestsanering. De overige 50% van de lening kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld dakisolatie of eventueel in combinatie met andere energiebesparende maatregelen.

Verbod op asbestdaken

Vanaf 1994 is het gebruik van asbest verboden en vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, blijft toegestaan. Verzekeraars verwijderen dekking voor schade door asbest vanaf 2024 (of eerder) uit de polissen.

Meer informatie?

Voor uitgebreidere informatie over deze regeling zoals de voorwaarden en benodigde bijlagen kijkt u op www.rvo.nl en www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.