Vergadering Adviesraad Wmo en Jeugdzorg 3 april

Geplaatst op donderdag 19 april 2018

Terugblik op het verkiezingsdebat van de Adviesraad op 13 maart

Om sociaal beleid goed op de politieke agenda te zetten, organiseerde de Adviesraad op 13 maart een verkiezingsdebat hierover. De avond was goed bezocht! De combinatie tussen cliënten, hulpverleners en politici maakte de avond volgens de adviesraad tot een succes. Zij willen deze opzet gebruiken voor meer bijeenkomsten.  “Besproken onderwerpen als bureaucratie, jeugd en opvoeding, positieve gezondheid en mensen met verward gedrag houden we vast om de gemeente (on)gevraagd te adviseren. De Adviesraad wil iedereen erg bedanken voor hun belangrijke bijdrage, die deze avond tot een succes maakte!”

Aanpak mensen met verward gedrag

De gemeente organiseert twee bijeenkomsten over de aanpak van mensen met verward gedrag: een ketenoverleg en een minisymposium. De gemeente vraagt de adviesraad mee te helpen met de organisatie. Binnen de Adviesraad is namelijk veel landelijke expertise over dit onderwerp, zodat zij graag zo vroeg mogelijk betrokken wil worden bij een adequate uitwerking voor de Bommelerwaard. De gemeente neemt het voortouw in de organisatie.

Samenvoeging met de participatieraad Maasdriel

Op 29 mei vergadert de Adviesraad Zaltbommel samen met de Participatieraad Maasdriel. Hoe het verder gaat met de samenvoeging is afhankelijk van het coalitieakkoord. De verordening voor de samenvoeging is in de maak.