Nieuws uit de gemeenteraad

Geplaatst op dinsdag 24 april 2018

Uw onderwerp op de agenda van de raad

De nieuwe raad is aan de slag gegaan en op 19 april vond de eerste carrouselvergadering plaats. De volgende vergadering van de gemeenteraad is op 17 mei. In de regel bepaalt het presidium van de raad welke onderwerpen de raad bespreekt. Maar u kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor de agenda van de raad.

Hoe werkt dat?

U werkt uw onderwerp eerst zelf uit. Dan gaat het over antwoorden op vragen als: Wat is het probleem, wie zijn erbij betrokken, wat is een mogelijke oplossing en wat is daarvoor nodig? Bent u bijvoorbeeld ontevreden over de speelmogelijkheden voor de kinderen in de buurt, dan heeft u een kans dat de raad daarover wil praten. Het probleem treft immers meerdere mensen. Inwoners kunnen zaken aankaarten, die van invloed zijn op hun buurt, kern, wijk of stad.
U kunt via de raadsgriffie een verzoek indienen voor het plaatsen van uw onderwerp op de agenda van het presidium. Het presidium beslist dan of het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad wordt geplaatst. U kunt natuurlijk ook altijd met raadsleden en met de fracties zelf contact opnemen.