Geef uw mening: Hoe ervaart u zorg en ondersteuning?

Geplaatst op vrijdag 27 april 2018

Heeft u of uw kind het afgelopen jaar zorg of ondersteuning? Zoals begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Dan ontving u een vragenlijst waarin u kunt aangeven hoe u de zorg of ondersteuning ervaart. Vult u de vragenlijst in en stuurt u hem voor 7 mei aan ons terug?

Uw mening is waardevol

Met uw ervaringen verbeteren wij de zorg en ondersteuning die u krijgt gericht. Meedoen is dus belangrijk!

Wat deden wij in 2016 met uw input?

Uit het onderzoek van 2016 bleek onder andere dat veel cliënten niet op de hoogte waren van onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij besteedden daarom afgelopen jaar extra aandacht aan de bekendheid van deze service. Zo hebben we publicaties in de krant geplaatst, folders verspreid en de cliëntondersteuner besteedde veel aandacht aan netwerken. Een ander punt dat uit het ervaringsonderzoek naar voren kwam, was ontevredenheid over huishoudelijke hulp. Hierom richtten wij de huishoudelijke hulp anders in.

Vragen?

Heeft u vragen over de vragenlijst? Of ontvangt u of uw kind wel zorg of ondersteuning, maar heeft u geen vragenlijst gehad? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente Zaltbommel via telefoonnummer 14 0418.