Uw mening over het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019

Geplaatst op woensdag 16 mei 2018

Het dagelijks bestuur van Avri is van plan om het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2019 vast te stellen. We passen het besluit aan omdat de Avri-gemeenten nieuw afvalbeleid hebben bepaald. Voordat dit definitief gebeurt, kunt u uw mening geven op twee punten uit dit besluit.

Hierin staat nu dat:

  • Avri vanaf 1 januari 2019 het restafval van inwoners binnen de bebouwde kom niet meer aan huis ophaalt in een container. Inwoners brengen het restafval voortaan zelf naar een ondergrondse container in de buurt;
  • Alleen inwoners buiten de bebouwde kom én inwoners van kleine dorpen met maximaal 144 woningen binnen de bebouwde kom de restafvalcontainer mogen houden. Avri leegt deze container vanaf 1 januari 2019 wel minder vaak (1 keer per 4  weken).

Geef uw mening

Wij zijn wettelijk verplicht (op grond van artikel 10.26 tweede lid van de Wet milieubeheer) uw mening hierover te vragen. We halen namelijk met het nieuwe besluit het restafval niet meer bij iedereen aan huis op. Wilt u het hele Uitvoeringsbesluit (inclusief de wijzigingen) en achtergrondinformatie bekijken? Dat kan op de website van Avri. De informatie ligt vanaf 16 mei ook voor u klaar in het gemeentehuis. Meld u dan eerst bij de balie. 

Hoe?

Stuur uw schriftelijke reactie voor 26 juni naar: Avri, t.a.v. team Beleid, postbus 290 4190 CG Geldermalsen. Of stuur een e-mail naar info@avri.nl. Meld dat uw reactie gaat om de 'Inspraak Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019'. U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven aan het klantcontactcentrum van Avri, telefoonnummer 0345 58 53 53. Wij vragen u vriendelijk om zowel in de brief, de e-mail of het telefoongesprek uw naam, adres en telefoonnummer te melden. Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.