Hoorzitting inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2

Geplaatst op maandag 4 juni 2018

Provinciale Staten houden een hoorzitting over het inpassingsplan voor Windpark Bommelerwaard-A2 op 11 juni 2018 in Zaltbommel.

Inpassingsplan

Een inpassingsplan is nodig om bij Zaltbommel een windpark met drie windturbines mogelijk te maken. Het gaat om het gebied tussen de spoorlijn Utrecht-’s Hertogenbosch en de rijksweg A2. In het inpassingsplan staat hoe de ruimte opnieuw wordt ingedeeld. Het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 is al gemaakt en mensen konden er op reageren (zienswijze indienen).

14 Zienswijzen

De 14 zienswijzen die zijn ingediend gaan over bijvoorbeeld de locatiekeuze, het ontbreken van draagvlak van betrokken gemeenten en omwonenden en de waardevermindering van woningen. Het inpassingsplan met bijbehorende stukken vindt u op de website https://www.gelderland.nl/Windpark-zaltbommel.

Uitnodiging hoorzitting

Provinciale Staten (PS) zijn benieuwd naar de reactie van Gelderlanders over het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2. Daarom organiseert de commissie Economie, Energie en Milieu (EEM) een hoorzitting op 11 juni 2018 om 19:00 uur in het Van der Valkhotel, Hogeweg 65, 5301 LJ in Zaltbommel; ingang bij P2 (evenementen).

Aanmelden

Wie op deze hoorzitting wil inspreken dient zich aan te melden via griffie@gelderland.nl. Dit kan tot uiterlijk 8 juni 2018 12:00 uur. De inspreekbijdrage dient te gaan over het inpassingsplan zelf, want daarover besluiten PS. Let op: met de hoorzitting op 11 juni 2018 vervalt de mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering van de commissie EEM.

EEM overlegt, PS besluiten

De commissie EEM bespreekt de plannen met Gedeputeerde Staten op 13 juni 2018, vanaf 13:30 uur. PS besluiten op 4 juli 2018 over het inpassingsplan. De vergadering is live te beluisteren via www.gelderland.nl/statenlive. Vanaf de publieke tribune kunt u bij beide vergaderingen de discussie bijwonen in het Huis der Provincie in Arnhem.