Maatschappelijk panel huisvesting arbeidsmigranten van start

Geplaatst op donderdag 7 juni 2018

Op maandag 2 juli gaat een breed maatschappelijk panel van start. Deelnemers aan dit panel gaan praten over verschillende thema’s rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Zaltbommel. De input van het panel én de resultaten van een enquête onder inwoners zijn voor ons de basis voor het herzien van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Na de zomervakantie komt het panel naar verwachting nog een aantal keer bij elkaar. Dan gaat ook een enquête over dit onderwerp online. Zo kan iedereen zijn input geven voor het nieuwe beleid.

Wethouder Van Leeuwen: “Dat we oplossingen moeten vinden voor het huisvesten van arbeidsmigranten is een gegeven, daar kunnen we niet omheen. Een heel aantal woont nu al in onze gemeente. Die huisvesting is nu niet altijd even goed geregeld. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe locaties voor huisvesting. Voor de leefbaarheid van al onze inwoners en de arbeidsmigranten is het belangrijk dat hier een goede oplossing voor komt. Daarom vinden wij het belangrijk om samen met inwoners en belanghebbenden te kijken naar oplossingen."

Samenstelling panel

Het maatschappelijk panel bestaat onder meer uit werkgevers, uitzendbureaus, woningbouwcorporaties, inwoners en huisartsen. Als alle partijen aanwezig zijn, gaat het om zo’n 70 personen. De panelavonden zijn alleen voor genodigden. Wethouder Van Leeuwen: “Met een nog grotere groep is het lastig een gesprek te voeren. We stelden het panel zorgvuldig samen. Daarnaast kan iedereen die mee wil praten zijn input kwijt in de enquête. Die gaat na de zomer live.

Waar gaat het panel over praten?

De centrale vraag aan het panel is: Hoe zorgen we dat bij het huisvesten van de arbeidsmigranten zowel de leefbaarheid voor de inwoners als de leefbaarheid voor de arbeidsmigrant gewaarborgd is en blijft? En wat vraagt dit van het gemeentelijk beleid? Het panel praat hierover aan de hand van een aantal thema’s:

  • omvang en locatie huisvesting arbeidsmigranten
  • voorzieningen
  • vormgeving: verschijningsvorm bebouwing
  • sociaal-maatschappelijke gevolgen
  • samenwerking/dialoog langere termijn

Deze onderwerpen komen ook aan bod in de enquête.

Op de hoogte

We houden u op de hoogte van de panelbijeenkomsten met berichten op onze webpagina arbeidsmigranten beleid. Op deze pagina staat ook ons plan van aanpak om tot een herziening van het beleid te komen.