Ruimer voorschools aanbod peuters

Geplaatst op maandag 2 juli 2018

We verruimden het voorschoolse aanbod voor peuters. De aanvraagprocedure voor peutertoeslag wordt eenvoudiger.

De gemeenteraad nam op donderdag 14 juni ons voorstel hiervoor aan. De aanpassingen komen voort uit een evaluatie met alle voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aanbieders en ouders van peuters die gebruik maken van het voorschools aanbod. Vanaf 1 augustus gaat het aangepaste peuterbeleid in.

Ruimer aanbod

Vanaf 1 augustus 2018 komen ouders van peuters vanaf 2 jaar in aanmerking voor peutertoeslag. Alle ouders (regulier en vve) betalen 2 dagdelen (van 2,5 uur tot maximaal 3,5 uur) per week zelf. Zij worden via de belastingdienst of de gemeente gecompenseerd met een inkomensafhankelijke toeslag. De maximale vergoeding voor peutertoeslag wordt 7 uur per schoolweek. Voor ouders van kinderen met een vve indicatie geldt dat het derde en eventueel vierde dagdeel kosteloos is (met een maximum van 7 uur per schoolweek). We kopen vve uren rechtstreeks in bij de aanbieders.

Eenvoudigere aanvraagprocedure

De digitale aanvraagprocedure is eenvoudiger. Het aanvragen van peutertoeslag gaat in minder stappen dan voorheen. Daarnaast vervalt vanaf het nieuwe schooljaar de digitale aanvraag voor kosteloze vve uren voor ouders. Deze uren betalen we voortaan rechtstreeks aan de aanbieders van peuteraanbod.

Veranderingen sinds januari

De Wet Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven ging op 1 januari 2018 in.  Deze nieuwe wetgeving voor peuterspeelzalen en kinderopvang van de landelijke overheid betekende dat alle ouders een toeslag aan kunnen vragen voor peuteraanbod, zoals voorheen al voor kinderopvang kon. Ook mogen alle aanbieders van opvang of activiteiten voor peuters vanaf 1 januari voorschoolse educatie aanbieden.

Evaluatie beleid

De wet riep vanaf de ingangsdatum (1 januari 2018) meteen al veel vragen en zorgen op. Niet alleen bij de ouders, maar ook bij de aanbieders en bij ons. Vandaar dat we toen al meteen aankondigden samen met de ouders het beleid te evalueren en aan de hand daarvan het beleid aan te passen. Dit is de afgelopen tijd gebeurd. 177 ouders vulden een vragenlijst in. Met 31 ouders hielden we vervolgens een diepte-interview. Ook voerden we gesprekken met directeuren/locatiemanagers en medewerkers van de peuteropvang om het nieuwe beleid te evalueren. We voeren de aanpassingen door in een nieuwe verordening peutertoeslag.