Constructieve eerste panelavond

Geplaatst op dinsdag 3 juli 2018

Wij kijken tevreden terug op de eerste bijeenkomst van het breed maatschappelijk panel dat praatte over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Wethouder Van Leeuwen: “Ik ben bijzonder blij met wat is opgehaald. Ik heb veel mooie en goede ideeën gehoord. De samenstelling van het panel zorgde voor een brede kijk op de thema’s. De constructieve houding van alle deelnemers leidde tot begrip voor elkaars standpunten, uitgangspunten én uitdagingen. Dat is heel waardevol! Iedereen beseft dat er wat moet gebeuren. De avond heeft het fundament gelegd waarop we voort kunnen bouwen, met elkaar in gesprek kunnen blijven en aan oplossingen kunnen werken.”

Vervolg traject

We werken de komende tijd de input van de panelavonden uit. De uitkomsten van de avond gebruiken we ook voor het opzetten van een enquête. Die zetten we naar verwachting in september uit. Daarnaast voeren we deze zomer gesprekken met arbeidsmigranten. En achter de schermen werken we door aan de registratie van arbeidsmigranten.

Tweede panelavond in september

De deelnemers aan de panelavond besloten dat het panel in deze vorm doorgaat. De deelnemers gaven aan dat zij bij de volgende bijeenkomst ook graag arbeidsmigranten als deelnemer aan het panel zien. We kijken of dit haalbaar is. Om de vaart erin te houden is de volgende avond halverwege september. Dan bekijken de deelnemers wat per thema opgehaald is en maken ze een verdiepingsslag.

Opzet maatschappelijk panel

In het panel namen zo’n 55 mensen deel. Zij vertegenwoordigden onder andere uitzendorganisaties, huisvesters, werkgevers, woningcorporaties, dorps- en wijkraden, welzijnsorganisaties en bewoners. Het panel boog zich samen over de vraag: Hoe zorgen we dat bij het huisvesten van de arbeidsmigranten zowel de leefbaarheid voor de inwoners als de leefbaarheid voor de arbeidsmigrant gewaarborgd is en blijft? En wat vraagt dit van het gemeentelijk beleid? Het panel praatte hierover aan de hand van vier thema’s:

  • omvang en locatie huisvesting arbeidsmigranten
  • voorzieningen
  • vormgeving: hoe ziet de bebouwing er uit?
  • sociaal-maatschappelijke gevolgen

Meer weten over de huisvesting van arbeidsmigranten over het panel? Bekijk dan onze pagina over arbeidsmigranten.