Schade aan riool en bodemverontreiniging bij drugslab Veilingweg

Geplaatst op donderdag 5 juli 2018

De bodem en het riool nabij het aangetroffen drugslab op de Veilingweg zijn zeer waarschijnlijk verontreinigd en beschadigd. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van bodemmonsters en een inspectie van het riool. Verder bodemonderzoek moet uitwijzen hoe groot de schade precies is.

De politie ontmantelde het drugslab aan de Veilingweg op 16 april. De politie trof daar een ruime handelshoeveelheid amfetamine aan.

Bodemonderzoek

Bij het aantreffen van het drugslab constateerde een toezichthouder van de ODR verschillende (vloei)stoffen op de bodem en lozingen. Daardoor ontstond het vermoeden dat de bodem verontreinigd is. Om eventuele verontreinigingen in beeld te krijgen lieten we een eerste (oriënterend) bodemonderzoek uitvoeren. Pas na vervolgonderzoek is de volledige aard en de omvang van de verontreiniging duidelijk. Hieruit moet blijken welk verder onderzoek nodig is en welke maatregelen om eventuele verontreinigingen te saneren.

Schade riolering

Ook blijkt dat het 4 jaar oude riool over een lengte van 470 meter zwaar is aangetast door de lozing van sterk zure vloeistoffen. Dit is te herleiden naar het perceel waar het drugslab gevonden is. De schade bedraagt waarschijnlijk rond de € 200.000.

Risico

Er is een risico dat het niet lukt om het hele schadebedrag voor de vervuiling van de bodem en de schade aan het riool op de eigenaar te verhalen. Als de kosten niet kunnen worden verhaald komen deze ten lasten van de algemene bedrijfsreserve. Burgemeester Rehwinkel: “Deze verontreiniging en schade zijn sowieso al niet te tolereren, maar helemaal niet dat de samenleving voor de kosten ervan opdraait.”