Gemeente pakt onkruid aan met water en hete lucht

Geplaatst op dinsdag 10 juli 2018

Deze zomer gaat een aannemer aan de slag in alle straten van de gemeente om het onkruid te beheersen. Ze houden de straten in onze gemeente zoveel mogelijk onkruid- en veegvrij. 

Nieuwe methode: meer onkruid op straat

Vanaf dit jaar beheersen we het onkruid op straten, stoepen en wegen met heet water en hete lucht, in combinatie met vegen. Deze nieuwe methode brengt geen schade toe aan het milieu en aan de straat. Deze methode werkt alleen als het onkruid er al staat. Dat betekent dus meer onkruid op straat. We spreken dan ook van onkruidbeheersing in plaats van onkruidbestrijding. Sinds 31 maart 2016 mogen we onkruid niet meer met chemische bestrijdingsmiddelen behandelen. Daarom gingen we op zoek naar een andere aanpak.

Regelmatige vervolgbehandeling en vegen

Aannemer Wolterinck doet gemiddeld eens in de vier weken een behandeling met heet water en hete lucht. Ook vegen ze regelmatig. In de winkelstraten van de binnenstad van Zaltbommel vegen ze gemiddeld eens per maand. In de dorpen en wijken gemiddeld eens per twee maanden.

Afspraken over kwaliteit

We maakten afspraken over de onkruidbeheersing met de aannemer. De aannemer beoordeelt wanneer het nodig is om op pad te gaan. Er is geen vaste planning. Er mag een beperkte hoeveelheid laag onkruid staan. Rondom obstakels zoals prullenbakken en bankjes mag het hoger staan.

Wat kan ik zelf doen?

U kunt zelf ook meehelpen met het onkruidvrij houden van uw woonomgeving. Dit kan door regelmatig uw stoep te vegen en door de rijbaan en parkeervakken zoveel mogelijk vrij te houden als u de veegauto ziet rijden.

Vragen?

Heeft de aannemer iets over het hoofd gezien? Meld dat dan bij ons. Dit kan online via het meldingsformulier melding woon- of leefomgeving of bel 14 0418. Maar u kunt ook rechtstreeks bij één van de medewerkers ter plekke informeren of een mailtje sturen naar de aannemer: info@wolterinck.nl.