Nieuws uit de raad: raadsvergaderingen

Geplaatst op dinsdag 4 september 2018

Vorige week was het ‘Nieuws uit de Raad’ gewijd aan de gang van zaken tijdens een carrouselvergadering. In deze editie een korte toelichting op de raadsvergaderingen.

Tijdens de raadsvergadering neemt de raad besluiten. Bij hamerstukken stemt de raad meteen over het voorstel. Bij de bespreekstukken stemt de raad na het debat tussen de fracties. Een voorstel is aangenomen bij een meerderheid van de stemmen.

De burgemeester is voorzitter van de raadsvergadering. Het meeste interessante en politieke onderdeel van de raadsvergadering is het onderdeel 'Debat'. In dit onderdeel komen de verschillende standpunten van de fracties duidelijk naar voren. Tijdens de debatronde vergadert de raad vaak in meerdere ronden over een voorstel. In de eerste ronde geven de fracties aan welk standpunt ze innemen. Daarnaast hebben ze vaak nog vragen aan één van de leden van het college van b en w.
De raadsleden kunnen elkaar en de leden van het college tijdens hun betoog vragen stellen. Dat heet interrumperen. Dat gaat gebeurt vaak in de tweede ronde waarin de fracties reageren op de toelichting van het college en de bijdragen van de andere fracties.

Ruim een week voor aanvang van de vergadering staat de agenda met de voorstellen op de website van de raad: raadzaltbommel.nl. Via de webcast op deze website zijn de raadsvergaderingen ook live te volgen of terug te bekijken. Belangstellenden voor de raadsvergadering zijn altijd van harte welkom in het stadhuis!