Werkzaamheden op begraafplaats Brakel

Geplaatst op donderdag 4 oktober 2018

In de week van 15 oktober zijn er werkzaamheden op de algemene begraafplaats in Brakel. We verwijderen dan grafbedekking (meestal een grafsteen en beplanting) van graven waarvan de grafrechten niet verlengd worden.

Hierover maakten we afspraken met de nabestaanden van de overledenen die afstand doen van de grafrechten. In november komen vervolgens, als de nabestaanden het op prijs stellen, gedenkplaatjes met naam, geboorte- en sterfdatum van de overledenen. Deze komen op het herinneringsmonument op die begraafplaats.

Sommigen van de nabestaanden kiezen ervoor om zelf de grafbedekking weg te halen. Bij de overige graven verwijderen wij de grafbedekking. In Brakel gaat het om zo’n 350 graven.

Werkzaamheden op algemene begraafplaatsen

Eerder dit jaar voerden wij deze werkzaamheden op de begraafplaatsen in Nederhemert, Zuilichem, Aalst en Nieuwaal uit. Volgend jaar zijn de begraafplaatsen in Bruchem, Gameren en Zaltbommel aan de beurt.

Waarom doet de gemeente deze bovengrondse werkzaamheden?

Het is belangrijk dat de begraafplaatsen er waardig bij liggen. Als de grafrechten verlopen, nemen we daarom tijdig contact op met de rechthebbende (meestal familie van de overledene). Als die er voor kiest om afstand te doen van de grafrechten, overleggen we over de grafbedekking. Zo zorgen we dat het netjes blijft op de begraafplaats. Door dit goed bij te houden is ook in de toekomst voldoende ruimte op deze begraafplaats.

Wat gebeurt er met de stoffelijke resten van de overledenen in de graven?

De werkzaamheden in oktober zijn alleen bovengronds. Op dit moment is er namelijk nog genoeg ruimte op de begraafplaats in Brakel. Naar verwachting blijft dat de komende jaren ook zo. De stoffelijke resten van overledenen op deze begraafplaats blijven sowieso altijd op de begraafplaats in Brakel. Als er in de toekomst ruimte nodig is, dan zullen de stoffelijke resten van de overleden herbegraven worden in het verzamelgraf op deze begraafplaats. Dat gebeurt altijd pas wanneer het nodig is, we willen zo veel mogelijk rust op de begraafplaats.

Als de grafrechten verlopen

Grafrechten geven recht op een graf voor een bepaalde periode. We houden een administratie bij van alle mensen die begraven zijn op de begraafplaatsen. Uiterlijk een jaar voordat de grafrechten verlopen nemen we contact op met de rechthebbende bij wie de grafrechten verlopen. Dit zijn meestal de nabestaanden van de overledene. De rechthebbende kan er vervolgens voor kiezen de grafrechten te verlengen in termijnen van 10 jaar of afstand te doen van de grafrechten.