Zaltbommel ziet toekomst rooskleurig

Geplaatst op dinsdag 9 oktober 2018

Zaltbommel kijkt de toekomst positief tegemoet. De afgelopen jaren hadden wij al een gezonde portemonnee, maar ook naar de toekomst toe is de verwachting gunstig. Dat bleek nadat het college van B&W afgelopen week instemde met de programmabegroting 2019.

Positieve lijn zet zich door
De afgelopen drie jaren kenden wij een begroting zonder taakstellingen. De laatste jaren was er ook geld voor nieuwe dingen, zoals het zwembad. Dit jaar presenteert het college opnieuw een gezonde financiële huishouding aan de raad, zelfs voor de middellange termijn. De gemeenteraad buigt zich op 8 november over de begroting.

Daling van lasten
Het gaat zelfs zo goed met de gemeente, dat ook inwoners iets gaan merken van onze gezonde portemonnee. Zo dalen de rioolrechten het komend jaar en investeren wij meer in de buitenruimte en in de zorg. ‘Naast de kostendaling als gevolg van het beter scheiden van afval, gaan inwoners dus echt iets merken van onze gezonde positie’, aldus Kees Zondag wethouder Financiën.

Ruimte voor extra zorg
De begroting voor de lange termijn is niet helemaal zonder zorgen. Een belangrijk aandachtspunt voor ons is de zorg. Wij verwachten in de komende jaren een groei aan zorgvragen. Wethouder Zondag: ‘Om dat op te kunnen vangen, reserveren we hiervoor nu al een half miljoen voor 2019. Het komend jaar bekijken we hoe we de groei in de zorg structureel kunnen opnemen in onze begroting. In het voorjaar verwachten wij hier een goed beeld van te hebben.’