Zaltbommel steekt meer geld in groen

Geplaatst op woensdag 10 oktober 2018

Wij steken jaarlijks ruim een ton extra in het beheer van het openbaar groen. Voor de komende 4 jaar komt daar nog eens een ton bij voor incidentele groenwerkzaamheden. Dit staat in ons groenbeheerplan (PDF, 2.9 MB). Het geld dat hiervoor nodig is, namen we op in de begroting (PDF, 2.1 MB). Die behandelt de gemeenteraad op 8 november.

Structureel meer geld voor groenonderhoud

We gebruiken het structurele bedrag om jaarlijks het beheer van het openbaar groen in de gemeente op peil te houden. En om achterstanden op de lange termijn te voorkomen. Wethouder Bragt: “Er is zo’n €105.000,- meer nodig voor groenonderhoud. Dit willen we onder andere inzetten voor onkruidbeheersing en een beter bermbeheer.

Inzetten op projecten voor meer groen

Daarnaast willen we de komende vier jaar nog eens €100.000,- per jaar incidenteel inzetten. Wethouder Bragt: “Dit gebruiken we voor projecten voor meer groen in de dorpen en om de komende jaren veel populieren te vervangen. Die zijn allemaal in dezelfde levensfase, zo’n 35 jaar oud, en nu tegelijkertijd aan vervanging toe. Op deze manier willen we zorgen dat er genoeg groen in de dorpen is.“ Ook is dit geld bedoeld voor het verwijderen en vervangen van 480 ernstig aangetaste bomen die lijden onder de essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte.

Betrekken van inwoners

We hebben in ons groenbeheerplan aandacht voor initiatieven en inbreng van bewoners. Bijvoorbeeld bij het maken van een plan van aanpak voor meer groen in de dorpen. Maar we zien ook kansen als bij bijvoorbeeld het aanpakken van een straat. Dat is dan vaak een goed moment om meteen de beplanting mee te nemen of na te denken over bijvoorbeeld groenadoptie. Bij groenadoptie nemen mensen zelf een groenvak in beheer en zorgen ze voor het onderhoud. Heeft u zelf een idee over groen in uw dorp of wijk? Dan kunt u hier altijd contact over opnemen met uw gebiedscoördinator (ook wel bekend als de dorps- of wijkcoördinator).

Over het Groenbeheerplan

Om de werkwijze van het groenbeheer te optimaliseren, stelden we een groenbeheerplan op. Hierin staat hoe we het openbaar groen onderhouden en welke doelen we op het gebied van groen willen bereiken. Het gaat over:

  • onkruidbeheersing op verharding
  • onderhoud bomen
  • groen onderhoud (hagen en gazons)
  • bermen en watergangen (langs wegen en sloten)