Onderhoudssubsidie Monumenten 2019

Geplaatst op dinsdag 27 november 2018

Ook voor 2019 stelt de gemeenteraad 50.000,00 euro beschikbaar voor het verlenen van onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten. Wees er snel bij want er is beperkt budget beschikbaar.

Wilt u gebruik maken van deze subsidie?

Dien uw subsidieaanvraag zo snel en compleet mogelijk ná 1 januari 2019 in. We behandelen de aanvragen in volgorde van ontvangst. De volledige aanvragen gaan vóór de aanvragen waarbij essentiële gegevens ontbreken. U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier onderhoudssubsidie monumenten. Meer informatie leest u op de pagina Monumenten.