Gladheidbestrijding in volle gang

Geplaatst op dinsdag 22 januari 2019

In de wintermaanden kan gladheid gevaarlijke situaties opleveren en voor de nodige overlast zorgen. De afgelopen weken ging onze strooidienst al regelmatig op pad.  Zij zetten zich in om onze gemeente bereikbaar te houden tijdens winterse omstandigheden.

Twee gladheidscoördinatoren houden in de winterperiode dag en nacht het weer in de gaten. Als het glad wordt meldt de Provincie dit bij de gladheidcoördinator van de gemeente. De strooiwagens gaan vervolgens zo snel mogelijk op pad. De strooiploeg bestaat uit buitendienstmedewerkers en hun collega’s van aannemersbedrijf Smits.

Waar strooien we?

Wij strooien de hoofdroutes. Dit zijn de wegen en fietspaden vanuit de kernen naar de provinciale weg. Daarnaast strooit de strooiploeg ook de dijken en minimaal één toegangsweg naar iedere school. De strooiploeg strooit op basis van het gladheidbestrijdingsplan. Hierin staan de wegen die we strooien. Dit betekent ook dat een groot aantal wegen niet wordt gestrooid. Wees dus altijd alert in het verkeer.

Straten in woonwijken worden niet gestrooid

Dit geldt ook voor trottoirs en daarom doen wij een beroep op u. Veegt u de trottoirs schoon? Bij verschillende plaatselijke winkeliers is strooizout te koop.

Strooizout

We hebben voldoende strooizout op voorraad. Toch is het geen garantie dat er bij aanhoudende winters weer voldoende zout is. Is er een zouttekort, dan passen we de strooiroute aan. De route beperkt zich dan tot de wegen die nodig zijn om de kernen te bereiken en ontsluiting via de provinciale weg mogelijk maken.

Milieu en verkeersveiligheid

Wist u dat er per strooironde zo’n 10 ton aan zout doorheen gaat? Het strooizout komt in ons milieu terecht. Daarom is het belangrijk dat we hier zuinig mee omgaan. Hier staat tegenover dat de veiligheid in het verkeer voorop staat. Iedere weggebruiker moet bij gladheid uiteraard (extra) voorzichtig zijn.

Vragen?

Ervaart u overlast van de gladheid in uw buurt, dan kunt u dit tijdens kantooruren melden bij de Buitendienst op telefoonnummer 14 0418 of via Facebook of Twitter. De gladheidcoördinator beoordeelt uw melding en toetst deze aan het bestrijdingsplan. Als het nodig is ondernemen zij actie.