Stem voor Provinciale Staten en het Waterschap op 20 maart

Geplaatst op woensdag 6 februari 2019

Reserveert u woensdag 20 maart in uw agenda? Op die dag zijn er namelijk verkiezingen. Net als vier jaar geleden mag u op één dag stemmen voor de leden van Provinciale Staten en voor het Waterschap. Komt u ook stemmen?

Stem voor Provinciale Staten

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. De Provinciale Staten vormen de hoogste macht in de provincie. De provincie Gelderland telt 55 statenleden. U mag als kiesgerechtigde inwoner van Gelderland de statenleden voor onze provincie kiezen. De gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Provinciale Staten benoemt Gedeputeerde Staten en kiest eenmaal in de vier jaar de leden van de Eerste Kamer.

Kijk voor meer informatie over het werk van Provinciale Staten op www.gelderland.nl.

Stem voor het Waterschap

In Nederland is het niet vanzelfsprekend dat we droge voeten hebben. Goed waterbeheer is cruciaal voor het voortbestaan van ons land. Dijken zorgen voor onze veiligheid. De waterschappen zorgen voor sterke dijken, een goed waterpeil en schoon water. Het waterschap wordt aangestuurd door een algemeen bestuur. Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap. Door te stemmen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van Waterschap Rivierenland zitten.

Lees meer over waterschapsverkiezingen op waterschaprivierenland.nl.

Meer weten over de verkiezingen?

Kijkt u dan vooral ook even op onze webpagina verkiezingen. En houd onze sociale media in de gaten. Daar houden we u in de aanloop naar de verkiezingen op de hoogte!