Inventarisatie percelen Bruchem en Nieuwaal binnenkort vastgesteld

Geplaatst op woensdag 15 mei 2019

Wat mag u bouwen op uw perceel en hoe mag u het gebruiken? Wij zijn verplicht om dit elke 10 jaar vast te leggen voor alle percelen in de gemeente. Dit doen we nu voor Bruchem en Nieuwaal en leggen het vast in een zogenaamde beheersverordening.

In deze verordening staat wat er precies op elk perceel gebouwd mag worden. Zo weet u of de gebouwen volgens de juiste regelgeving gebouwd zijn of niet. Dit moet elke 10 jaar en dat gebeurde voorheen in een bestemmingsplan. Per perceel geven we aan wat er gebouwd mag worden en hoe het gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld: er mag een huis met bijgebouwen op uw perceel staan en u mag het gebruiken voor woondoeleinden. Andere voorbeelden van gebruik zijn bedrijvigheid en detailhandel.

Wat verandert er voor u?

Voor u verandert er niet veel ten opzichte van de huidige situatie. We gaan namelijk uit van de mogelijkheden die er nu al zijn. Dit betekent dat de mogelijkheden die nu in het bestemmingsplan zijn opgenomen voor uw perceel, worden overgenomen in de beheersverordening. Heeft u plannen voor uitbreiding of wilt u weten wat er op uw grond mag staan? Dan kunt u dit inkijken.

Het concept van deze verordening ligt van donderdag 2 mei 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019 ter inzage. De stukken bekijkt u via onze pagina bestemmingsplannen. Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekzaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418. Hier kan u ook een toelichting op de beheersverordening worden gegeven. Ook mailen naar omgevingsloket@zaltbommel.nl is mogelijk.