Nieuws uit vergadering Adviesraad Sociaal Domein 11 juni

Geplaatst op donderdag 27 juni 2019

In juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag rechten voor mensen met een handicap ondertekend. Drie leden van de adviesraad geven een presentatie over de lokale inclusie agenda en goede voorbeelden van de 'koplopergemeenten'.

Het verdrag houdt in dat elke gemeente in Nederland passende maatregelen moet nemen, zodat mensen met alle soorten handicaps (zowel lichamelijk als mentaal) zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.

Ook de gemeente Zaltbommel is verplicht om tussen nu en eind 2020 een plan te maken over hoe zij uitvoering geeft aan dit verdrag. In het plan wordt toegewerkt naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten.

Het VN-verdrag in hoofdlijn

Mensen met een beperking of handicap:

  • kunnen zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven
  • kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven
  • hebben de beschikking over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen, zodat zij kunnen meedoen in de samenleving
  • hebben net als iedereen toegang tot informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte

Naar goed voorbeeld van de koplopergemeenten stelt de Adviesraad voor om een werkgroep samen te stellen met ervaringsdeskundigen, ambtelijk verantwoordelijken en een “verbindingsofficier” voor interne communicatie en samenhang van gemeentelijk beleid.
De adviesraad zal deze zomer het College hierover ongevraagd adviseren, waarbij 6 'levensdomeinen' gekoppeld worden aan 'de 6 O’s' van de gemeente Zaltbommel.

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Zaltbommel

Om de twee jaar stelt de Gemeente Zaltbommel aan haar inwoners vragen over de leefbaarheid. De adviesraad heeft de cijfers voor het onderdeel Sociale Leefomgeving besproken. De inwoners van de gemeente Zaltbommel geven met een gemiddeld cijfer van 7,9 aan zich erg thuis te voelen in de kern of wijk waarin zij wonen. De inwoners van de Gemeente Zaltbommel zijn minder positief over de zorgvoorzieningen in de gemeente. De inwoners van de kernen Poederoijen, Zuilichem en Bruchem zijn ontevreden over de fysieke voorzieningen, zoals openbaar vervoer.
Centrale vraag aan de gemeente is wat doet de gemeente in haar beleid met de resultaten van het onderzoek?

Afscheid Heleen van der Heide

Na 4 jaar lid te zijn van de adviesraad hebben wij op 11 juni formeel afscheid genomen van Heleen van der Heide. Wij danken Heleen voor de mooie samenwerking.