Bestemmingsplan Hoogveldweg Kerkwijk

Geplaatst op dinsdag 2 juli 2019

U vindt het bestemmingsplan voor de Hoogveldweg in Kerkwijk op ruimtelijkplannen.nl of via bestemmingsplannen op onze website. Het bestemmingsplan is voor de bouw van ongeveer 23 woningen aan de Hoogveldweg in Kerkwijk.

Inspraakperiode

U kunt tot en met 26 augustus een inspraakreactie geven. Dat kan schriftelijk of via e-mail (via info@zaltbommel.nl), vermeld hierbij: 'inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Kerkwijk, Hoogveldweg', gericht aan het college van B&W.

Planning

De planning is dat de procedure nog loopt tot eind april 2020. Daarna is het bestemmingsplan in principe in werking en kan de omgevingsvergunning voor het bouwen worden verleend.