Wie werkt mee aan lokaal sport- en beweegakkoord Bommelerwaard?

Geplaatst op dinsdag 10 september 2019

Wij peilen of er interesse is bij sportaanbieders, scholen, dorpsraden, ondernemers, maatschappelijke partners en andere organisaties om samen een lokaal sport- en beweegakkoord te maken. Voelt u u aangesproken? Dan bent u van harte uitgenodigd voor een informatieavond op 18 september.

Als we op die avond samen besluiten met een lokaal sport- en beweegakkoord aan de slag te gaan, gaat een gezamenlijk gekozen sportformateur aan de slag met het Bommelerwaards Sport- en beweeg akkoord.

Doel: samen sport en bewegen stimuleren

In 2018 is een nationaal sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Wethouder Zondag: “Een nationaal sportakkoord kan alleen slagen als we ons op lokaal niveau, met een bundeling van lokale krachten, hiervoor inzetten. In het regionale sportakkoord komen afspraken die we in de Bommelerwaard samen maken en waar we samen verantwoordelijk voor zijn.”

Informatieavond

De informatieavond is op 18 september in De Kreek, Wilgenpas 2 in Kerkdriel. Inloop is vanaf 19.15 uur. De avond start om 19.30 en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. De avond wordt geleid door de Gelderse Sport Federatie.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link. Meer informatie over het programma volgt. Voor vragen kunt u terecht bij Jochem Huibers en Elisabeth Canisius, de beleidsmedewerkers sport van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, via telefoonnummer 14 0418 of via J.Huibers@maasdriel.nl  of ecanisius@zaltbommel.nl.