Nieuws uit vergadering Adviesraad 10 september

Geplaatst op maandag 7 oktober 2019

Hieronder leest u een kort verslag van de laatste vergadering (10 september 2019) van de Adviesraad Sociaal Domein. 

Woon-zorg visie

Tijdens de vergadering heeft de Adviesraad zich gestort op de woon-zorg visie die is vastgesteld. De kapstok van de visie is 'Thuis in de wijk' plus de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid. In de visie wordt het onderwerp personen met verward gedrag en Wet verplichte GGZ meegenomen. De Adviesraad heeft hierover gevraagd advies uitgebracht. In dit advies benadrukt de Adviesraad onder andere de verbinding te leggen met personen met verward gedrag en Wet verplichte GGZ en een goede wijze van communiceren met de burger.

Personen met verward gedrag

De Adviesraad heeft van de gemeente de reactie gekregen dat zij waar mogelijk gebruik gaan maken van het advies. De gemeente Zaltbommel gaat de komende maanden het plan verder uitwerken en de Adviesraad wordt verder geïnformeerd. 

Regiovisie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Wij zullen als Adviesraad aanwezig zijn bij de regiovisie ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ op 8 oktober. Tijdens deze bijeenkomst wordt de conceptregiovisie aan verschillende betrokken partijen gepresenteerd.  De volgende gemeentes werken samen om de doelgroep en betrokken partners beter te leren kennen: Vught, ’s-Hertogenbosch, Meijerstad, Sint-Michielgestel, Boxtel, Haaren, Zaltbommel en Maasdriel. De regiovisie bevat de ambities van de betrokken gemeentes. Deze zijn naar voren gekomen bij een eerdere bijeenkomst waar cliënten, ervaringsdeskundigen, partners en regiogemeenten een gezamenlijk denkproces hebben gestart.