Glad? Dan gaan wij op pad!

Geplaatst op woensdag 30 oktober 2019

De herfst is in volle gang, maar onze strooiploeg staat klaar voor de winter. Vanaf november tot eind april houden twee gladheidcoördinatoren dag en nacht het weer in de gaten. Als het glad wordt, meldt de Provincie dit bij onze gladheidcoördinator. De strooiwagens gaan vervolgens zo snel mogelijk op pad.

Waar strooien we?

De strooiploeg strooit op basis van het gladheidbestrijdingsplan. Hierin staan de wegen die wij strooien. Wij strooien de hoofdroutes. Dit zijn de wegen en fietspaden vanuit de kernen naar de provinciale weg. Daarnaast strooit de strooiploeg ook de dijken en minimaal één toegangsweg naar iedere school.


Waarom alleen de hoofdroutes en een route naar de scholen?

Daarvoor hebben we drie redenen.

  1. Strooien is alleen effectief bij wegen die intensief worden gebruikt. Strooizout werkt namelijk het beste als het wordt ingereden door wrijving met (auto) banden.
  2. Daarnaast is strooizout schadelijk voor het milieu. Strooizout bevat zware metalen als nikkel, chroom en koper. De metalen komen uiteindelijk terecht in het riool. Daarom is het belangrijk dat we hier zuinig mee omgaan en gebruiken we niet meer zout dan nodig is.
  3. Het is keihard werken voor de strooiploeg om de hoofdroutes en de route naar de scholen begaanbaar te houden bij gladheid en/of sneeuw. Alle wegen strooien zou te veel tijd en geld kosten.

We strooien daarom de wegen waar het meeste verkeer langskomt en waar openbaar vervoer of hulpdiensten gebruik van maken. Door de hoofdroutes zo veel mogelijk ijs- en sneeuwvrij te houden heeft iedereen een beperkte afstand af te leggen over niet behandelde straten.

Waarom strooien we niet in woonwijken?

Het schuiven van sneeuw en strooien van zout op rustige straten heeft meestal weinig zin.
In woonwijken ontstaat snel een ijslaag doordat sneeuw vast gereden is door auto’s, voetgangers, sleeën en dergelijke. Strooizout wordt dan niet voldoende ingereden door de auto’s. Zout strooien op ijs waar weinig auto’s rijden heeft daardoor nauwelijks effect. Daarom is strooien en schuiven in rustige straten zoals in woonwijken inefficiënt.

Meer weten?

Meer informatie over strooien en ons strooibeleid vindt u op onze pagina gladheidbestrijding.