Reddingsplan voor De Poorterij

Geplaatst op vrijdag 22 november 2019

Om De Poorterij na het vertrek en het recente faillissement van voormalig exploitant CMN open te houden, maakten we samen met Stichting Podiumkunst en NV De Poorterij een reddingsplan. In het plan staat voor de korte termijn dat wij het personeel en enkele schuldeisers betalen. Voor de wat langere termijn gaat het om een eenmalige bijdrage aan verhuurder NV De Poorterij. Daarnaast verstrekken we jaarlijks een aanvullend bedrag aan de nieuwe exploitant Stichting De Poorterij (voorheen Stichting Podiumkunst). De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de carrousel van 28 november aanstaande. Naar verwachting neemt de raad een besluit in de vergadering van 12 december.

Dankzij dit plan verandert er voor bezoekers niets. De voorstellingen en evenementen gaan gewoon door en alle huurders houden hun ruimte. De curator is momenteel wel aan zet. Het is zijn taak om te kijken of nog ergens geld aanwezig is om schuldeisers van CMN tegemoet te komen. Alle betrokkenen moeten dit proces afwachten en zijn met hem in overleg om De Poorterij open te houden. Vanaf halverwege 2020 volgt een evaluatie over de gekozen structuur en de toekomstbestendigheid van De Poorterij op deze locatie.

Wethouder Posthouwer: “De Poorterij is veel meer dan alleen een theater, een term die eigenlijk de functie tekortdoet. Het heeft bijvoorbeeld ook een belangrijke buurthuisfunctie. Denk aan de intensieve samenwerking met onder andere scholen, de Sint-Maartenskerk en talloze huurders zoals Buurtzorg, taalscholen, huiswerkbegeleiding et cetera. Wij vinden het belangrijk om de continuïteit van dit alles veilig te stellen. Dit reddingsplan maakt het mogelijk dat er ook komende jaren een gemeenschapshuis in de binnenstad aanwezig blijft.”

Nieuwe opzet

Achter de schermen werkten we met de NV en de Stichting aan een nieuwe organisatiestructuur. Naast de financiële steun, kan de nieuwe organisatievorm in de toekomst alle functies waarborgen. In de nieuwe constructie wordt Stichting Podiumkunst straks Stichting De Poorterij (voorlopige werknaam). Onder deze nieuwe naam neemt de stichting ook de programmering van het theater en de totale exploitatie van het pand op zich. Bij de bredere functie past de nieuwe naam. De stichting neemt een programmadirecteur voor haar taken in dienst. Zij nemen ook het personeel voor een groot deel over. Voordeel van de nieuwe constructie is dat er een directe relatie is tussen de Stichting en de gemeente in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst in plaats van alleen een subsidierelatie. Bovendien is er geen ‘ongrijpbare' derde in de vorm van een exploitant meer. Dit is overzichtelijker voor alle partijen. De NV blijft de huidige taken uitvoeren. Wij adviseren de beide besturen. De risico’s die aanwezig waren in de oude structuur, worden op deze manier kleiner.

Eenmalige bijdrage en lening

Eenmalig is in totaal €190.000 nodig voor het reddingsplan. Om het complex voor de korte termijn open te houden, hebben we vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad al een deel van de facturen voldaan. Het gaat bijvoorbeeld om lonen van medewerkers en facturen van artiesten. Het gaat om een bedrag van €100.000. Voor de toekomst houden we een budget aan van €50.000 voor onvoorziene vorderingen. Daarnaast is er €40.000 nodig om brandveiligheidsinvesteringen in het pand te doen. Tot slot verstrekken we een lening van € 75.000 euro om de NV haar taken weer te kunnen laten verrichten.

Wethouder Posthouwer is dankbaar voor het daadkrachtige optreden van NV De Poorterij na het vertrek van de exploitant: “Met het vertrek van CMN viel een gat. NV De Poorterij sprong daar in en hield het complex draaiende. Zij zorgden dat onder andere personeel betaald en aangestuurd werd. Dankzij dit optreden is De Poorterij toen niet op slot gegaan.”

Meer subsidie en gebruik pand goedkoper

Structureel kost de exploitatie van De Poorterij ons €43.000 per jaar extra, bovenop de bestaande €150.000 subsidie. Het bedrag bestaat uit een verhoging van de subsidie vanaf 2020 met circa €12.000 vanwege indexatie. Daarnaast verlagen we de vergoeding (erfpachtcanon) die de NV aan ons betaalt voor het gebruik van het pand naar een symbolisch bedrag.

Evaluatie

Vanaf halverwege 2020 volgt een evaluatie over de gekozen structuur en de toekomstbestendigheid van de Poorterij op deze locatie. Want hoewel de nieuwe constructie ruimte en zekerheid biedt voor de exploitatie voor de komende jaren, is het pand oud en wordt het steeds duurder om het in stand te houden.

Sint-Maartenskerk ook geborgd

De vorige exploitant deed ook activiteiten voor Sint-Maartenskerk. Deze worden overgenomen door Stichting De Poorterij in samenwerking met Stichting Sint-Maarten.