Nieuws uit de raad - 26 november

Geplaatst op dinsdag 26 november 2019

Uitkomsten raad 14 november

Tijdens de vergadering van 14 november stemde de gemeenteraad unaniem in met de voorgelegde hamerstukken. De volgende inhoudelijke agendapunten zijn in de raad aangenomen:

 • Nota van uitgangspunten actualisatie parkeerbeleid binnenstad (unaniem)
 • Begrotingswijziging GGD inzake Veilig Thuis (unaniem)

Carrouselvergadering 28 november

Op donderdagavond is de carrouselvergadering van de gemeenteraad in het Stadhuis aan de Markt in Zaltbommel. De volgende voorstellen liggen voor:

Trouwzaal

 • Bestuursrapportage Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2019
 • Kadernota UBR (Breedband Rivierenland)
 • Uitgangspunten van de ontwikkeling Beersteeg-West
 • Exploitatieovereenkomst en PvE woningbouw Krangstraat Bruchem
 • Bestemmingsplan Zaltbommel, Van Heemstraweg-Oost 21
 • IJsbaan bedrijventerrein Brakel, Langerakseweg
 • Startnotitie omgevingsvisie

Raadzaal

 • De Poorterij
 • Notitie uitgangspunten Regionale Energie Transitie
 • Regio Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Verordening Sociaal domein

De volledige agenda van de carrouselvergadering vindt u op de website van de gemeenteraad
of via de app Politiek Portaal (alleen voor iPad). De vergadering is via de website live te beluisteren. Meesprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang melden via griffie@zaltbommel.nl.