Proef met doseren verkeer N322 bij file op A2

Geplaatst op woensdag 27 november 2019

Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat zijn in Zaltbommel een proef gestart met het doseren van het verkeer van de N322 richting de aansluiting met de A2. Het doel is de afwikkeling van het verkeer bij de aansluitingen richting A2 en op de A2 zelf zoveel als mogelijk te optimaliseren.

Aanpassing verkeerslichten

Tijdens drukke momenten, voornamelijk in de ochtendspits, passen ze de groentijden van de verkeerslichten op de richtingen naar de A2 richting het noorden aan. Dit gebeurt op basis van de snelheid van het verkeer op de A2. Het doel hiervan is de afwikkeling op de A2 te verbeteren, maar uiteraard niet zodanig dat de N322 onevenredig wordt belast.

Effecten meten

Het doseren met de verkeerslichten gebeurt van 25 november tot en met 8 december. Rijkswaterstaat en provincie Gelderland meten deze periode de effecten van de ingreep. Ze zoeken naar een optimale balans in de verdeling van de verkeershinder voor zowel het verkeer op de A2, als op de N322. De eerste 2 weken van november is een 0-meting gedaan. Vanaf 9 december vindt een nameting plaats. Daarna bekijken Rijkswaterstaat en provincie Gelderland de effecten in de voor- en nasituatie. Wanneer deze positief zijn, volgt definitieve invoering van het doseersysteem.

Betere doorstroming A2

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, regio Rivierenland en gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben de handen ineengeslagen om de doorstroming op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught te verbeteren. Op korte termijn proberen Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland met kleinschalige maatregelen (zie de quick-wins op hun website) verbeteringen aan te brengen.
Het doseren van het verkeer richting A2 is één van deze maatregelen. Op lange termijn zijn mogelijk uitbreidingen van de infrastructuur nodig.

Kijk op de website MIRT A2 Deil-Vught voor meer informatie.

Bron: Rijkswaterstaat