Uitkomsten Gemeenteraad 12 december 2019

Geplaatst op maandag 23 december 2019

Tijdens de vergadering van 12 december heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de voorgelegde hamerstukken. De volgende inhoudelijke agendapunten zijn in de raad aangenomen:

  • Uitgangspunten ontwikkeling Beersteeg-West - Geamendeerd unaniem aangenomen
  • Exploitatieovereenkomst en PvA woningbouw Krangstraat, Bruchem - Aangenomen (14 stemmen voor)
  • De Poorterij - Geamendeerd aangenomen (19 stemmen voor)

Bij deze agendapunten zijn de volgende amendementen ingediend

  • Amendement 1 uitgangspunten Beersteeg-West - Aangenomen (12 stemmen voor)
  • Amendement 2 opnemen - Verworpen (7 stemmen voor)
  • Amendement 3 over de Poorterij - Aangenomen (19 stemmen voor)

Daarnaast zijn aangenomen een motie over opnemen richtlijnen tiny houses bij de ontwikkelingen Beersteeg-West (unaniem), een motie over inkoop en aanbesteding (unaniem) en een motie over oprichting van een lokaal energiebedrijf (unaniem)

De raadsvergadering is live terug te kijken en alle moties en amendementen zijn te raadplegen via de website van de gemeenteraad, www.raadzaltbommel.nl.