Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Nieuw cultureel centrum Zaltbommel mogelijk in Sint Maartenskerk of in De Waluwe

Geplaatst op dinsdag 17 november 2020

Wij hebben twee potentiele locaties op het oog voor een nieuw cultureel centrum in Zaltbommel: Naast het nieuwe zwembad/sporthal in De Waluwe of in de Sint Maartenskerk. We willen een scenario uitwerken waarbij dit cultureel centrum een buurthuisfunctie heeft met een goede uitvoeringszaal. Als de raad instemt met het voorstel, werken we dit scenario en deze locaties verder uit.


Bij de uitwerking van de locaties en scenario’s voor een cultureel centrum in Zaltbommel bevragen we ook de huidige gebruikers en inwoners naar hun mening over de locaties.

De raad besloot in december 2019 de toekomstbestendigheid van De Poorterij te onderzoeken. In april volgde een plan van aanpak voor dit onderzoek. Op basis hiervan komen we nu met het advies om dit scenario en deze twee locaties verder uit te werken. Dit alles moet leiden tot een definitieve keuze voor de zomer van 2021.

Wethouder Bragt: “Met dit voorstel leggen we de basis voor een nieuw cultureel centrum in Zaltbommel, dat toekomstbestendig is en een grote bijdrage kan leveren aan het rijke culturele leven in onze gemeente”.

Functie cultureel centrum moet aansluiten bij behoefte

Op 25 juni stelde de gemeenteraad het Programma van Eisen voor een toekomstbestendige Poorterij vast. Hierin staat dat het cultureel centrum twee hoofdfuncties heeft: een theaterfunctie en buurthuisfunctie. Tijdens de raadsbehandeling van het voorstel is toegezegd om naast het scenario uit het Programma van Eisen (buurthuis en theater) meerdere scenario’s te onderzoeken. Waaronder in ieder geval een scenario voor een cultureel centrum met een buurthuisfunctie mét een goede uitvoeringzaal die ook geschikt is voor amateuruitvoeringen én professionele voorstellingen. Zo’n cultureel centrum sluit aan bij de lokale behoefte en de omvang van de gemeente.

Hoe verder met De Poorterij?

In het voorstel aan de raad staat ook dat De Poorterij voor 2021 subsidie krijgt. Hiermee kan De Poorterij het komende theaterseizoen open blijven.