Referendum

Op woensdag 21 maart 2018 wordt ook een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld

De vraag die tijdens het referendum wordt gesteld is: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

Meer informatie

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak u te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden.

De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat, vindt u op www.referendumwiv2017.nl