Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak.  Bel met 14 0418 of mail naar kcc@zaltbommel.nl en vermeld uw telefoonnummer. 

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt of wilt u niet zelf stemmen maar iemand machtigen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht).

Hoe werkt het?

De gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen kan op 3 manieren:

1. Onderhandse volmacht (achterkant stempas invullen)

 • Geef een onderhandse volmacht aan een kiezer die ook in de gemeente Zaltbommel woont.
 • Vul hiervoor de achterkant van de stempas in. Uw stempas ontvangt u 2 weken voor de verkiezing.
 • De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten op de stempas.
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen.

2. Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Zaltbommel woont. Of wanneer u iemand uit Zaltbommel of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden.

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woont. Als dat Zaltbommel is, vraagt u de schriftelijke volmacht zo aan:

 • U downloadt het formulier om bij volmacht te stemmen (PDF, 755.5 kB). Wij kunnen het formulier ook toesturen, stuur uw verzoek naar verkiezingen@zaltbommel.nl of neem telefonisch contact (14 0418) met ons op.
 • U en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
 • Als u het aan de receptie inlevert, laat u uw identiteitsbewijs zien.
 • Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:
  • scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@zaltbommel.nl of
  • per post sturen naar: Gemeente Zaltbommel, Verkiezingen, Postbus 10002, 5300 DA Zaltbommel
  • inleveren bij de receptie op het gemeentekantoor aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel

3. Online via DigiD

Gebruik hiervoor onderstaande button:

Volmacht aanvragen

Let op!Let op:

 • Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen naar de receptie.
 • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.
 • Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, kan deze niet meer worden ingetrokken. U kunt dan niet meer zelf stemmen