Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak.  Bel met 14 0418 of mail naar kcc@zaltbommel.nl en vermeld uw telefoonnummer. 

Veel gestelde vragen over de verkiezingen 2021

Wij geven u hier antwoord op vragen over waar en hoe u kunt stemmen, over uw stempas, machtigingen, volmacht en nog veel meer:

Wanneer zijn de verkiezingen?

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.

Wanneer is het vervroegd stemmen mogelijk?

Op 15 en 16 maart 2021 zijn er twee stembureaus vervroegd open voor kiezers die zich, vanwege hun gezondheid, kwetsbaar voelen. Op deze twee dagen kunt u stemmen bij de volgende stembureaus: Van der Valk te Zaltbommel en Zalencentrum ’t Gement te Aalst.

Wie mag er stemmen?

U mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit op 1 februari 2021
 • U bent 18 jaar of ouder op 17 maart 2021
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Wat heb ik nodig om te stemmen?

U heeft voor de verkiezingen op 17 maart een stempas nodig. En een legitimatiebewijs dat niet langer dan vijf jaar is verlopen (uiterlijk 18 maart 2016).

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uiterlijk 3 maart 2021 uw stempas. De stempas toont aan dat u mag stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Vergeet u daarom uw stempas niet mee te brengen als u gaat stemmen! Neem bij het stemmen ook een identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Ik ben mijn stempas kwijt. Kan ik toch stemmen?

Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Dit kan digitaal, schriftelijk of telefonisch op afspraak bij het loket Burgerzaken op het gemeentekantoor. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen. Kan ik toch stemmen?

Een Nederlands legitimatiebewijs mag, om te kunnen stemmen, op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn. Het identiteitsbewijs mag dus geldig zijn tot en met 18 maart 2016 of elke latere datum. Als identiteitsbewijs gelden:

 • Nederlandse paspoorten, rijbewijzen of identiteitskaarten
 • Paspoorten, rijbewijzen of identiteitskaarten uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie en Liechtenstein, IJsland en Noorwegen
 • Nederlandse verblijfsdocumenten
 • Nederlandse documenten voor geprivilegieerden

Is uw identiteitsbewijs verlopen en wilt u toch uw stem uitbrengen? Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente. Dit duurt maximaal 5 werkdagen.

Waar kan ik stemmen?

Onze gemeente kent 19 stemlokalen. U mag met uw stempassen overal in onze gemeente stemmen. Hier ziet u een overzicht van onze stemlokalen:

 • Zalencentrum ’t Gement, Donkerstraat 19, Aalst
 • Kerkelijk centrum Eben Haëzer, de Kosterijstraat 2, Bruchem
 • Huis Brakel, Dwarssteeg 2, Brakel
 • De Wilhelminahof, Wilhelminalaan 13, Brakel
 • Kerkelijk Centrum Elim, Delkant 5a, Gameren
 • Zalencentrum ‘Gambora’, Middelkampseweg 2, Gameren
 • Dorpshuis Kerkwijk, Achterstraat 4, Kerkwijk
 • Dorpshuis `de Gaarde`, Schoolstraat 8, Nederhemert
 • Ons Trefpunt, Kerkstraat 7, Nieuwaal
 • Dorpshuis Podarwic, Burgemeester Posweg 1a, Poederoijen
 • Dorpshuis Den Ham, Burgemeester Hobolaan 1b, Zuilichem
 • Van der Valk Hotel, Hogeweg 65, Zaltbommel
 • Het Anker, Vergtweg 87, Zaltbommel
 • Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34, Zaltbommel
 • De Poorterij, Nieuwstraat 2, Zaltbommel
 • Wijkcentrum De Grote Aak, Johan van Oldenbarneveldtstraat 2, Zaltbommel
 • Sporthal De Ring 1, Thorbeckestraat 55, Zaltbommel
 • Sporthal De Ring 2, Thorbeckestraat 55, Zaltbommel
 • Sporthal Buys Ballot, Courtine 4, Zaltbommel

Woont u in zorgcentrum Het Slot in Gameren of woonzorgcentrum De Wielewaal in Zaltbommel? Dan kunt u stemmen in het stembureau in uw zorgcentrum. De stembureaus op deze locaties zijn alleen bedoeld voor bewoners/kiezers van het zorgcentrum.

Welke stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden?

Alle stembureaus, behalve Sporthal De Ring en Sporthal Buys Ballot zijn toegankelijk voor mindervaliden. Op ieder stembureau vindt u een uitvoering van de kandidatenlijst in groot letter en een leesloep met verlichting. Op de stembureaus Van der Valk te Zaltbommel en Zalencentrum ’t Gement te Aalst is ook een kandidatenlijst in braille beschikbaar.

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van onze stemlokalen? Neemt u dan contact op met Bureau Verkiezingen van Burgerzaken via telefoonnummer 14 0418.

Wat zijn de openingstijden van de stemlokalen?

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Rijdt ook dit jaar de rode Stembus rond?

Nee, dit jaar rijdt de Stembus niet.

Bent u 70 jaar of ouder?

Dan kunt u bij deze verkiezing ook per brief stemmen.

 • Eerst ontvangt u uw stempluspas thuis. Hiermee kunt u zelf stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, of stemmen per brief.
 • Vervolgens ontvangt u een tweede envelop met documenten die u nodig hebt als u per brief wilt stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij.
 • U kunt uw briefstem per post versturen voor vrijdag 12 maart 17.00 uur 
 • U kunt uw stem ook afgeven bij het afgiftepunt van het gemeentekantoor aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel. Dit kan op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Bent u verhinderd op 17 maart, vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan op twee manieren:

 1. Onderhandse volmacht
  Iedereen die ook in de gemeente Zaltbommel woont en zelf een stempas heeft ontvangen, kan voor u stemmen. Vul de achterkant van uw beide stempassen in. Geef de ingevulde stempassen en een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
   
 2. Schriftelijke volmacht
  Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Vraag dan uiterlijk 12 maart 17.00 uur schriftelijk bij de gemeente een volmacht aan. Staat degene die voor u gaat stemmen op 1 februari 2021 ook in Nederland ingeschreven en ontving de gemachtigde zelf ook een stempas? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Een kiezer mag naast zijn eigen stem, maximaal 3 volmachten uitbrengen.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Ja, u kunt in iedere gemeente in Nederland stemmen. U heeft hiervoor een kiezerspas nodig. Hoe krijg ik een kiezerspas? Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door een afspraak te maken met het loket burgerzaken op het gemeentekantoor. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas en uw legitimatiebewijs kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in Nederland.

Hoe vraag ik een kiezerspas aan?

Een kiezerspas kunt u aanvragen tijdens een afspraak bij het loket burgerzaken, digitaal of schriftelijk. Neem tijdens de afspraak uw stempas mee naar het gemeentekantoor. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. U doet dit met het formulier 'Verzoek om een kiezerspas' op de website van Rijksoverheid. Dit formulier kunt u ook afhalen of aanvragen bij het loket burgerzaken. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempassen moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Wat zijn de openingstijden van het bureau Verkiezingen?

Bureau Verkiezingen van Burgerzaken is van maandag tot en met donderdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur; op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Welke maatregelen zijn er in verband met het coronavirus?

Gaat u stemmen in een stemlokaal? Dat doet u op de dag dat u gaat stemmen van tevoren een gezondheidscheck. Deze gezondheidscheck ontvangt u bij uw stempas. Beantwoord u een van die vragen met ‘ja’, dan vragen wij u om niet te gaan stemmen. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet. Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal.

Welke maatregelen zijn er in het stemlokaal?

 • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
 • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
 • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
 • De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden elk half uur schoongemaakt.
 • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren
 • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet uitreiken.
 • Iedereen krijgt een eigen stempotlood om mee te stemmen.
 • Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.
 • U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.

Kan ik mij aanmelden als stembureaulid en/of teller om te helpen tijdens de verkiezingen?

Op dit moment zijn er voldoende stembureauleden en tellers.