Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Omgevingswet

Het inrichten van onze leefomgeving vraagt om een brede blik. In die leefomgeving is ruimte voor wonen en werken. Voor mens en dier. Voor kwaliteit en vernieuwing. Nu en in de toekomst. Want Nederland wordt niet groter en dit is het stuk land waarmee we het samen moeten doen. De Omgevingswet helpt om samen tot goede plannen te komen. Door samen te kijken naar wat een gebied nodig heeft. Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. De omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.