Omgevingswet

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Deze vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van het gebied.

Eén wet, één loket, één procedure

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Vanaf januari 2021 verandert de procedure met de komst van de Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Het is de bedoeling dat het traject voor een initiatief in de omgeving eenvoudiger en sneller wordt.