Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van het gebied. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Wij streven er naar om eind 2020 een omgevingsvisie in concept klaar te hebben.

Eén wet, één loket, één procedure

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? De procedure verandert straks met de komst van de Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Het is de bedoeling dat het traject voor een initiatief in de omgeving eenvoudiger en sneller wordt.

?>