Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras opstellen op de openbare weg of op een stuk grond dat grenst aan de openbare weg, dan heeft u een terrasvergunning nodig.

Voorwaarden

Bij het verlenen van de terrasvergunning wordt gekeken naar de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid in de omgeving. Denk hierbij aan verkeersveiligheid en geluidhinder.

De vergunning voor een terras op gemeentegrond wordt voor 3 kalenderjaren verleend. Is het terras op uw eigen grond gelegen dan wordt de vergunning voor 5 kalenderjaren verleend.

Aanvragen

Bij het aanvragen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf kunt u tegelijkertijd een terrasvergunning aanvragen.
Als het een nieuw terras betreft, dan levert u bij de aanvraag een tekening van de omvang in en een beschrijving van de inrichting van het terras. U stuurt uw aanvraag naar het postadres van de gemeente of per e-mail.

Kosten

De kosten voor een terrasvergunning zijn € 110,00.