De komende dagen zijn de temperaturen in de gemeente boven de 27 graden. Op de pagina over hitte leest u wat u kunt doen

Tijdelijke of seizoensgebonden standplaats

Wilt u een tijdelijke of een seizoensgebonden standplaats binnen de gemeente Zaltbommel aanvragen?
Dan kunt u ons aanvraagformulier invullen en beoordelen wij uw aanvraag. Op grond van de Legesverordening van de gemeente Zaltbommel, worden er leges geheven. Hieronder vindt u meer informatie over ons standplaatsenbeleid.

Tijdelijke standplaats

Een tijdelijke standplaats mag ingenomen worden voor één dag(deel) en maximaal twee aansluitende dagen. Als u een aanvraag voor een tijdelijke standplaats indient, moet ook onderzocht worden of de locatie geschikt is voor uw tijdelijke standplaats.

Seizoensgebonden standplaats

Uw aanvraag om een seizoensgebonden standplaats moet voldoen aan de volgende regels:

  • in een door het college toegewezen periode van het seizoen
  • van waaruit seizoensgebonden producten worden verkocht
  • voor maximaal 5 kalenderjaren

Aanvragen tijdelijke of seizoensgebonden standplaats

U dient uiterlijk minimaal 4 weken voor de gewenste dag en periode uw tijdelijke aanvraag in. U stuurt het aanvraagformulier tijdelijke standplaatsvergunning (PDF, 150.1 kB) naar:

Gemeente Zaltbommel
Afdeling Leefomgeving, team APV en Bijzondere wetten
Antwoordnummer 10.004
5300 VB ZALTBOMMEL

?>