Vuur stoken

Het is verboden in de open lucht vuur aan te leggen of te stoken. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van dit verbod aanvragen voor het verbranden van resthout.
Een aanvraag om ontheffing toetsen we aan de beleidsregels. Een ontheffing wordt in ieder geval niet verleend voor het stoken van vuur binnen de bebouwde kom of in een bodembeschermingsgebied.

Wordt de ontheffing verleend dan geldt deze voor het stookseizoen in de periode van november tot juni. De ontheffing verlenen we voor maximaal 2 aaneengesloten dagen binnen het stookseizoen.

Aanvragen

U kunt de stookontheffing aanvragen via het aanvraagformulier stookontheffing (PDF, 76.5 kB).

Kosten

De kosten voor een ontheffing zijn € 24,50.